PENGENALAN

PENGENALAN

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT PAHANG BERHAD atau dikenali sebagai (KPRPB) telah ditubuhkan pada 1hb Julai 2007 dan bernaung di bawah Koperasi Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MeCD) dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). KPRPB mempunyai 150 orang ahli diawal penubuhan dan sehingga Ogos 2011 keahlian KPRPB adalah seramai 300 orang.

Agenda utama penubuhan KPRPB adalah membasmi kemiskinan di kalangan nelayan. Dengan agenda tersebut , KPRPB telah berjaya memiliki 4 buah kapal di bawah Program Transformasi Nelayan Ke Arah Pembasmian Kemiskinan dan KPRPB juga telah bergiat dalam perusahaan Industri Hiliran (Kilang Keropok) yang beroperasi di Jalan Bukit Setongkol, Kuantan, Pahang.

OBJEKTIF

O B J E K T I F

OBJEKTIF penubuhan KPRPB adalah menyatukan kumpulan nelayan rakyat termiskin kepada satu pasukan kerja untuk merealisasikan transformasi sektor perikanan.

Mewujudkan daya saing dalam sektor perikanan dalam aspek pengurusan operasi dan pemasaran ikan yang lebih efisen.

Berusaha kearah memenuhi hasrat kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan nelayan di samping meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat nelayan.

AKUAN PENDAFTARAN

AKUAN PENDAFTARAN

MAKLUMAT KOPERASI
MAKLUMAT KOPERASINama :
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT PAHANG BERHAD

Alamat :
No. 14, Tingkat 1, Jalan Darat Makbar, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Tarikh Daftar :
01 Jun 2007

Nombor Daftar :
C-4-464

Jumlah Syer/Fi Masuk :
RM100.00 / RM10.00

Bilangan Anggota :
300

No. Telefon : Tel : 09-515 0735

Fax :
09-513 7285

Aktiviti : Sektor Perikanan

Pengerusi, Setiausahab Bendahari

Pengerusi, Setiausahab Bendahari

ALK

ALK

Carta Lembaga

Carta Lembaga

CARTA PENGURUSAN

CARTA PENGURUSAN

JAD

JAD

Saturday, 24 July 2010

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT PAHANG BERHAD

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT PAHANG BERHAD atau dikenali sebagai (KPRPB) telah ditubuhkan pada 1hb Julai 2007 dan bernaung di bawah Koperasi Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MeCD) dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). KPRPB mempunyai 150 orang ahli diawal penubuhan dan sehingga 2010 keahlian KPRPB adalah seramai 300 orang.

- Pengambilan ahli diutamakan kepada nelayan-nelayan tempatan.
- Syer sebanyak RM100 dan yuran RM10 sahaja.
- Peluang pekerjaan diutamakan kepada ahli dan keluarganya.
- Aktiviti utama adalah Penjualan Hasil Tangkapan dan produk hasil laut.